top of page

8 Nolu Yapı

   Saray külliyesinin güneybatı köşesinde "Köşklü Hamam"ın batısında, kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Külliyenin en büyük yapılarından biridir. Yapıya giriş, güneydoğu köşesindeki açıklıktan sağlanmaktadır. Ortada mekânı ikiye bölecek biçimde, yapının doğu ve batı duvarlarına paralel, kuzey-güney doğrultuda uzanan bir seki bulunmaktadır. Sekinin genişliği 230 cm'dir. 

     Sekinin ortasındaki toprak kaldırıldığında, ortaçağ buluntularının yanı sıra eskiçağ küpmezarlar, seramik parçaları bulunmuştur. Yapının içerisinde yürütülen çalışmalarda, kül ve yanık tabakalar ile karşılaşılmış; bu tabakaların çevresinde cam, sikke, metal parçaları bulunmuştur. Ayrıca yapının güneydoğu iç köşesinde bir frit fırını ortaya çıkarılmıştır.

Fotoğraflar

bottom of page