top of page

Batı Köşkü

    Dikdörtgen planlı 8 Nolu yapının kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz kazılarda, batı suruna bitişik "cehennemlik ayakları ve külhan kısmı bulunan küçük bir hamam kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Daha sonraki dönemlerde bu yapının üzerine başka bir inşaat uygulandığı tespit edilmiştir. Böylece hamam işlevini yitirmiş olmalıdır.

    Bununla birlikte, mimarî özelliklerini sadece temel seviyesinde izleyebildiğimiz bu yapı kalıntısının, aslında düzenli ve büyük ölçekli bir plan üzerine kurulduğu anlaşılmaktadır. Kalıntılar, yapının iki katlı olabileceğini akla getirmektedir.

"

Fotoğraflar

bottom of page