12 Nolu Yapı

     Birinci avlunun ortasında, İkinci avlu kapısının batı tarafında yer alan bina birbirine bitişik iki bölümden oluşmaktadır. Her iki bölüm de tek mekânlı olup, kuzeyden güneye doğru eğimli bir alan üzerine yapılmışlardır. Duvarları kısmen ayaktadır. Her iki bölümün girişleri ayrıdır. Bu bakımdan bitişik nizamda iki ayrı yapı gibi dururlar.

     Bunlardan kuzeydoğu taraftaki (XII b) diğerine göre daha dar dikdörtgen plana sahiptir. Kuzeybatı tarafta zemin –kayalık alan nedeniyle- daha yüksekte kalmaktadır. Buna karşılık güneydoğu tarafta mekânın zemini daha aşağı kottadır. Güneybatı taraftaki bölüm de kuzeybatı-güneydoğu ekseninde uzanan dikdörtgen biçimindedir. Bu da tek mekândan ibaret olmasına rağmen diğerinden daha büyüktür.

  Henüz işlevlerini çözemediğimiz iki bölüme sahip binanın duvarlarında moloz taş ve aralarında bol miktarda kiremit ve tuğla kullanılarak yığma teknik uygulanmıştır. Örtü elemanları mevcut olmamakla birlikte, her iki bölüm için de tonoz kullanımı akla en yakın ihtimal gibi görünüyor. Son yapılan kazılar sırasında güneybatı cepheye bitişik kalıntının güneybatı kenarı boyunca uzanan bir duvar parçası da tespit edilmiştir. Bu kalıntıyı da sınırlayacak biçimde cepheye paralel uzanan toprak harçlı alçak duvar, bir çeşit istinat işlevi görmüş olabileceği düşünülmektedir.

Fotoğraflar

Sponsorlarımız

ADRES

Gölyaka Mah. 42980. Sk. No: 140 
Kubadabad Kazı ve Araştırma Merkezi

Beyşehir/KONYA

info@kubadabad.com

 ZİYARET SAATLERİ

08.00 - 18.00

© 2020 Kubadabad Saray Külliyesi Kazısı Başkanlığı | Tüm Hakkı Saklıdır.

12 Nolu Yapı "a" bölümü