top of page

Kubadabad Saray Külliyesi Kazısı Veri Tabanı

    Kubadabad Veri Tabanı, yürütülen kazı çalışmalarının günlük raporlarını ve genel raporlarını içeren bir programıdır.
Kazı çalışmaları süresince bulunan etütlük ve envanterlik eserlerin de bilgilerinin girilip; fotoğraf olarak da görüntülenebildiği bir yazılımdır. Veri tabanının amacı; elde edilen buluntulara ve bu buluntuların bilgilerine (konteks, tabaka, evre, katman, malzeme, teknik) en kısa ve en efektif biçimde ulaşmak ve görüntülemektir.
                               

Veri Tabanı Kayıt Formu

Kaydınız alınmıştır.

bottom of page