top of page
Rüçhan ARIK

Kubad Abad, Selçuklu Saray ve Çinileri, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, İstanbul 2000

Rüçhan ARIK

Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara 2017

Rüçhan ARIK
M. Oluş ARIK

Anadolu Toprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, Kale Grubu Kültür Yayınları, İstanbul 2007

Zekiye UYSAL

Kubad-Abad Sarayında Selçuklu Cam Sanatı, TTK Yayınları, Ankara 2013

Editörler:
Alptekin YAVAŞ
Oğuz KOÇYİĞİT

Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2019

Rüçhan ARIK

M. Oluş ARIK

Derya YALÇIKLI

Oğuz KOÇYİĞİT

Ayşe ÇAYLAK-TÜRKER

Ali Osman UYSAL

Rüstem BOZER

Yusuf ACIOĞLU
Muharrem ÇEKEN

Zekiye UYSAL

Alptekin YAVAŞ

Zehra YEĞİNGİL

Ian FREESTONE

Ümit GÜDER

Yazarlar

Rüstem BOZER
Muharrem ÇEKEN

Anadolu Selçuklu Çağı Mirası, Müze Eserleri / The Heritage of Anatolian Seljuk Era, Museum Artefacts, Ankara 2016

Ortaçağ Temrenleri 'Anadolu Ortaçağı'nın 9-13.Yüzyıl Temren Teknolojisi Üzerine Kronolojik, Morfolojik, Terminolojik, Tipolojik ve Metalürjik Bir Değerlendirme', TÜBA Yayınları,
Ankara 2020

Alptekin YAVAŞ
bottom of page