top of page
Rüçhan ARIK

Kubad Abad, Selçuklu Saray ve Çinileri, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, İstanbul 2000

Rüçhan ARIK
M. Oluş ARIK

Anadolu Toprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, Kale Grubu Kültür Yayınları, İstanbul 2007

Zekiye UYSAL

Kubad-Abad Sarayında Selçuklu Cam Sanatı, TTK Yayınları, Ankara 2013

Rüstem BOZER
Muharrem ÇEKEN

Anadolu Selçuklu Çağı Mirası, Müze Eserleri / The Heritage of Anatolian Seljuk Era, Museum Artefacts, Ankara 2016

Rüçhan ARIK

Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara 2017

Editörler:
Alptekin YAVAŞ
Oğuz KOÇYİĞİT

Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2019

Rüçhan ARIK

M. Oluş ARIK

Derya YALÇIKLI

Oğuz KOÇYİĞİT

Ayşe ÇAYLAK-TÜRKER

Ali Osman UYSAL

Rüstem BOZER

Yusuf ACIOĞLU
Muharrem ÇEKEN

Zekiye UYSAL

Alptekin YAVAŞ

Zehra YEĞİNGİL

Ian FREESTONE

Ümit GÜDER

Yazarlar

Ortaçağ Temrenleri 'Anadolu Ortaçağı'nın 9-13.Yüzyıl Temren Teknolojisi Üzerine Kronolojik, Morfolojik, Terminolojik, Tipolojik ve Metalürjik Bir Değerlendirme', TÜBA Yayınları,
Ankara 2020

Alptekin YAVAŞ
bottom of page