top of page

13-14 Nolu Yapılar

    1. Avlunun ​ortasına yakın bölümünde birbirine dik sayılacak bir açıyla konumlanan 13 ve 14 nolu yapılar kazı alanının en yüksek noktalarından birinde yer alır. Bunlardan 13 Nolu olan kuzeybatı-güneydoğu ekseninde dikdörtgen planlıdır. Duvar kalıntıları görülebilen yapının güneybatı ve kuzeydoğu kenarlarının ortalarında, aynı eksen üzerinde birer kapısı vardır, karşılıklı kenarların ortasına açılmış iki kapılı mimarisiyle alışılmadık bir düzen ortaya koyan binanın duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Saray mensuplarının ihtiyaçları göz önüne alındığında bu binanın mutfakla ilgili servis ve temizlik mekânı olabileceği ileri sürülebilir. 

  Sadece temelleri görülebilen 14 Nolu yapı, kuzey köşesi 13 Nolu binaya bitişik biçimde güneybatı- kuzeydoğu ekseninde uzanan dikdörtgen plana sahiptir. Kuzey köşe dibinde kapı açıklığı bulunur. Hem bitişik inşa edilmiş olması, hem de kapısının kuzey köşeye konulması nedeniyle işlev bakımından 13 Nolu binayla alâkalı olmalıdır. Bu açıdan akla gelebilecek, birbirini tamamlayıcı en yakın işlevler mutfak – servis/temizlik ilişkisi gibi görünüyor.

Fotoğraflar

bottom of page