top of page

Şikârhane (Av Köşkü)

     Kubadabad Saray Külliyesi’nin güneybatısında, “Toprak Tol” diye anılan eskiçağ höyüğünün kuzeybatı eteğine oturan 15 No'lu yapıda kazı çalışmaları 2016 yılında başlamış; ana bina ile avlu kısımlarına ait duvar kalıntıları tespit edilmişti. Her ne kadar binanın ikinci katına dair elimizde çok kesin veriler bulunmasa da plân düzeni, zemin kat seviyesinde oldukça kalın duvar kesitlerine sahip oluşu ve giriş holündeki merdiven bakiyesi yapının ikinci katı olma ihtimalini arttıran verilerdir. Yapının enine bir vestibüle açılan birbirine paralel iki uzun dikdörtgen mekândan oluşan planı, bir çevre duvarı ile ihata edilerek, su kenarında konumlanışı ve muhtemel üst kat gibi veriler, XIII. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş Selçuklu köşklerini hatırlatmaktadır. Bu verilerle yapının Saray Külliyesi’nin “avlak” diye anılan bölümüne olan yakınlığı da eklendiğinde, 15 No'lu yapının bir Selçuklu av köşkü olma ihtimalinden söz edebiliriz.

Fotoğraflar ve Karşılaştırma

Hava Fotoğrafı
Hava Fotoğrafı

press to zoom
15 Nolu Yapı Giriş Merdiveni
15 Nolu Yapı Giriş Merdiveni

press to zoom
Helâ (“E” mekânı), foseptik çukuru ve temiz su künkü
Helâ (“E” mekânı), foseptik çukuru ve temiz su künkü

press to zoom
Hava Fotoğrafı
Hava Fotoğrafı

press to zoom
1/5

3D Model

Yapının "fotogrametri" yöntemiyle oluşturulmuş üç boyutlu modelini aşağıda görebilirsiniz.

bottom of page