top of page

Gürlevi
Canlandırma

Gürlevi

Fotoğraflar

     Kubad Abad Sarayı’nda suya ilişkin olarak dikkati çeken bir yapıda, IV. Avlu’da yer alan küçük barajdır. ‘Gürlevi’ olarak anılan baraj, ‘toprak tol’ denilen prehistorik höyük dibinden yüzeye çıkan güçlü bir su kaynağının göl tarafından bir setle kuşatılmasıyla oluşturulmuştur. Yığma taş ve toprakla teşkil olunan set duvarı, doğal kaynak suyunun gölün gerisinde toplanarak yapay bir gölet oluşmasını sağlamıştır. Göl kıyısındaki bu baraj göletinin ne zaman ve ne amaçla yapıldığı ise tam olarak bilinmemektedir.

     Doğal bir kaynak olması nedeniyle içme suyu olarak değerlendirilebileceği gibi tarımsal faaliyetler içinde kullanılmış olabilir. Bununla birlikte söz konusu baraj göletinin, köşklerin yer aldığı surlarla kuşatılan özel bir alan teşkil etmesi ve bunlardan Köşklü Hamam’a yaslanan duvar üzerinde gölete doğru uzanan ahşap iskeleye ait olduğu sanılan izlerin bulunması, burasının küçük kayıkların da yüzdürüldüğü bir tür eğlence yeri olabileceğini de düşündürmektedir.

bottom of page