top of page

Köşklü Hamam

     Bi​rinci avlu güney ucunda girişin hemen doğusunda hamam ve ona bitişik köşkten oluşan yapı kuzeybatı- güneydoğu ekseninde, birinci avlunun güney suru üzerine konumlandırılmıştır. Burada hamamın, güneyindeki sur ile kaynaştığı ve sura diğer kenarından bitişen köşkün dış kapısı dördüncü avluya açılır. Hamamın güney tarafındaki iki odalı köşk kısmı surdan dışarıya, dördüncü avluya taşar. Kuzey köşesinde tespit edilen kapı açıklığı güneye doğru açılır. Bu kapıdan girilen enine dikdörtgen planlı odanın batı köşesindeki kapıyla küçük, enine dikdörtgen bir koridora geçilir. Buradan güney taraftaki odaya ve hamam tarafındaki bir kapıyla özel bir soyunmalığa ulaşılır. Güneydeki oda, diğerine nazaran küçük, derinlemesine dikdörtgen boyutludur. Bunun batısındaki küçük mekânın içeriyle bağlantısı yoktur. Bu ünite, batıdan dayanan sur ile güneybatıdan dayanan ikinci sur arasına yapılmış olup, orijinal zemini tespit edilememiştir. Fakat, öteki mekânlardan daha yukarıda kaldığı, kulemsi bir görünüm arz ettiği söylenebilir. Kulemsi kuruluşun içi toprak seviyesine kadar kazıldığında, içindeki düzgün kesme taşlarla yapılmış bir atık su kanalı görülmüştür.

     Hamam, kare sıcaklıklı iki halvetli plan tipinde olup; plan ayrıntılarıyla özel sayılabilecek bir düzenleme ortaya koyar. Hamamın kuzeybatı kanadında külhan bulunur. Buradan itibaren güneydoğuya doğru sıcaklık, halvet hücreleri, özel nitelikli bir halvet, ılıklık, aralık ve iki soyunmalık birimi ile bunlara güneyden bitişik iki odalı bölüm yer alır. Hamama hem güney tarafındaki köşk bölümünden hem de doğu köşesindeki kapıdan girilir.

     Köşklü Hamam ilk olarak I. Keykûbad zamanında inşa edilmiş olmalıdır. Yapı Selçuklu dönemi içerisinde birkaç kez onarım ve tâdilât geçirmiş; bu aşamalardan birinde "sultanî" halvet ile özel soyunmalık arasındaki kapı tuğlayla kapatılmış, halvetin çini döşemesi farklı tipte bir çini kaplamayla tamir edilmiştir.

Fotoğraflar

bottom of page