top of page

24. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu


İlki 1997 yılında Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen ve her yıl ülkemizdeki bir üniversitenin Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenmesi bir gelenek halini alan Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nun 24.’sü 7-9 Ekim 2020 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenmektedir.

Kazı heyet üyelerimizden Prof. Dr. Rüçhan ARIK ve Prof. Dr. Mehmet Oluş ARIK sempozyum onur kurulunda; Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY ve Prof. Dr. Bozkurt ERSOY sempozyum bilim kurulunda yer almaktadır.

Bu yıl online-çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek sempozyuma, kazı başkanımız ve kazı başkan yardımcılarımız Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN, Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ ve Arş. Gör. Gökhan MERİÇ "Kubadabad Sarayı Kazısı 2018 ve 2019 Yılı Çalışmaları" isimli bildirileri ile katılacaklardır. Ayrıca kazı heyet üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BOZER tarafından "Kubadabad Sarayı Çinilerinden Bir Hayvan Mücadele Sahnesi" isimli bildiri sunulacaktır.

Sempozyum programına ve detaylı bilgilere https://uotk.nevsehir.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page