top of page

Kubadabad'ın Keşfinin 75. Yılı- Konya Kubadabad Sergisi


Kubadabad Sergisi- Konya- Karatay Müzesi

Yaklaşık 8 asır önce, Selçukluların Ulu Sultanı I. Alaeddin Keykubad, plan çizimlerine bizzat katılarak Emir-i Şikâr ve Emir-i Mîmâr Sâdeddin Köpek'e bir saray inşa edilmesini buyurdu.

İbn-i Bîbî'nin doğa güzelliklerini öve öve bitiremediği, terk edilen ve geçen asırlarla unutulan sarayın konumunun Beyşehir Gölü kıyısında keşfedilmesi, Konya Müze Müdürü Mehmet Zeki Oral tarafından 1949 yılında bilim camiasına ve kamuoyuna duyuruldu.

Bütüncül şekliyle günümüze ulaşabilmiş bilinen tek Selçuklu sarayı olan Kubadabad'ın ve kırk yılı aşkın sürdürülen arkeolojik kazıların öyküsüne şahitlik etmek için 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Konya Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'ne davetlisiniz.

Konya Kubadabad Sergisi

Kubadabad Instagram
Kubadabad Twitter


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page