top of page

Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler

22 Kasım 2019 tarihinde Selçuklu Belediyesi'nin desteğiyle Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Selçuklu Dönemi Sarayları ve Köşkleri Sempozyumu'na sunulan bildiriler yayımlanmıştır.

İki cilt halinde basılan Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler isimli eserde, Kubadabad Saray Külliyesi Kazısı heyet üyelerinden Prof. Dr. Rüçhan ARIK, Prof. Dr. Mehmet Oluş ARIK, Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN ve Prof. Dr. Alptekin YAVAŞ'ın bildirileri yer almaktadır.


Comments


bottom of page