top of page

Tersane (Kayıkhâne)

       2013 ​yılı çalışmaları Küçük Saray'ın güneyinde yer alan ve K. Otto-Dorn'un "Tersane" olarak adlandırdığı alanda gerçekleştirilmiştir. Burada bulunan birbirine paralel üç duvar kalıntısından kuzeydeki duvarın iç yüzünde düzgün kesme taşlı bir seki; ortada yer alan duvarın batı köşesinde altıgen tuğlaların oluşturduğu yarım daire planlı bir döşeme; bundan 80 cm aşağıda, içinde ahşap parçaları bulunan iki sıra halinde harçlı yuvalar tespit edilmiştir. Güney duvarının dışında destek amaçlı üç payanda bulunmaktadır.
   Selçuklu sanatında ilk kez karşılaşılan bu göl tersanesi (kayıkhanesi) 25 x 25 m ölçüleriyle saray külliyesinin en büyük ve sağlam yapılardan biridir. İki gözden oluşan yapının örtüsü yıkılmıştır. Kuzeydeki göz, bir duvarla ortadan ikiye bölünmüştür. Aynı gözde bir seki ile ahşap kalıntıların tamir işlemlerinin yapıldığı bir çekek yeri, diğer gözün ise kızaklama (suya indirme) bölümleri olduğu düşünülmektedir.

   

Fotoğraflar

bottom of page