top of page

Üç Mekânlı Yapı

     2002 ​yılı kazı döneminde, "Gürlevi" denen Selçuklu barajı ile "Toprak Tol" olarak adlandırılan Eski Tunç Çağı höyüğüne bakan, saray külliyesinin güney bölgesinde yürütülen kazılarda yan yana üç odalı yapı kalıntısı gün ışığına çıkartılmış; ortada ve batıdaki mekânlarda demircilik işlerinde kullanılan ocak kalıntılarına rastlanmıştır.

     Bu üç mekânlı yapının kuzeyindeki kazılarda, çamur harçlı duvarlarla mekânlar oluşturulduğu görülmüş; bunların içinde kül, sır cürufları, cam eşyaları, çini parçaları, sikkeler ve metal aletler bulunmuştur.

Selçuklu şantiyesi olduğu düşünülen bu yapının hemen kuzeyinde, yıldız ve haç biçimli 16 kat hâlinde istiflenmiş durumda çiniler ortaya çıkarıldı. Bu durumda ele geçmeleri büyük şans eseri olan çiniler, benzersiz bir stil grubu meydana getirmektedir ve bu çevredeki buluntuların en ilgincidir.

Fotoğraflar

Üç Mekanlı Yapı
Üç Mekanlı Yapı

press to zoom
Üç Mekanlı Yapı Kuzeyden Bakış
Üç Mekanlı Yapı Kuzeyden Bakış

press to zoom
Üç Mekanlı Yapı
Üç Mekanlı Yapı

press to zoom
1/2
bottom of page